Osazovací plán

Na základě odsouhlasené studie vyhotovíme osazovací plán.

Co je osazovací plán?

Osazovací plán zachycuje detailní zpracování osázení zahrady. Výsadbový materiál je členěn do kategorií jehličnany, listnaté stromy a keře, trvalky, traviny, popínavé rostliny a další. Jednotlivé rostliny zde najdete pod konkrétním číslem s příslušným počtem kusů.

 

Celý osazovací plán je obvykle rozdělen do několika celků pro snazší orientaci.