Rozpočet

Rozpočet obsahuje:

  • seznam rostlinného materiálu spříslušnou výsadbovou velikostí, množstvím
  • ostatní potřebný materiál (substráty, mulčovací folie, kůra, kameny, kůly ke stromům, hnojiva a jiné)
  • ceny za pracovní operace (urovnání povrchu, výsadba rostlin, mulčování, založení trávníku atd.)
  • cenu za realizaci automatického závlahového systému s rozpisem materiálu

 

U jednotlivých položek (rostliny, materiál a práce) jsou vždy uvedeny jednotkové ceny.