Zahrada v Kladně

Důležitým prvkem při řešení byl terén, bylo třeba zpevnit svahy přiléhající k domu z východu a jihu a také vyřešit vstup do zahrady z terasy u domu.

Zahrada je umístěná ve svažitém pozemku obdélníkovitého tvaru, který je orientovaný severo-jižně a jeho velkou část zabírá rodinný dům. Ze strany přilehlé k ulici je odcloněný garážemi, ale ostatní okolní plochy bylo třeba oddělit od sousedů. V projektu je proto vysoké zastoupení rozvolněných živých plotů. Majitelka má ráda bohatě kvetoucí a barevnou květenu, proto se často vyskytují i trvalky.