Postřikovače

Po natlakování rozvodného potrubí umístěného pod povrchem země se tlakem vody ze země vysunou výsuvné postřikovače (do té doby schované v úrovni terénu), které při správném návrhu zajišťují téměř dokonalou iluzi deště.

 

Většina typů postřikovačů jsou flexibilní s možností měnit jak úhel, tak i délku dostřiku.

 

V nabídce jsou tři základní druhy:

  • rozprašovací postřikovače - tento typ postřikovače, který postřikuje zvolenou plochu celou svojí nastavenou výsečí je instalován především na malé, členité plochy. U těchto postřikovačů si můžeme libovolně měnit úhel dostřiku od 0-360 0 a délku dostřiku od 0,6-5,5 m. Vyrábějí se vněkolika variantách, lišících se svojí pevností (odolnost tlaku při pojezdu zahradní techniky) a výškou výsuvu.
  • rotační postřikovače - tyto postřikovače, z důvodu délky dostřiku od 5 - 30 m nacházejí v praxi širší uplatnění. Používány jsou i na malých zahradách, největší uplatnění však mají na větších veřejných plochách. Opět zde můžeme měnit úhel i délku dostřiku.
  • úderové postřikovače - úderové postřikovače nalézají uplatnění na velkých plochách (fotbalové hřiště, jezdecké plochy apod.). Postřikovače jsou umístěné na tzv. trojnožky, které se musí po ploše přenášet.