Projekt

Pro zpracování návrhu a cenové nabídky závlahového systému jsou nutné:

  • plánek pozemku v měřítku, kde budou jasně vyznačeny zavlažované části
  • informace o zdroji vody (vodovod, studna, jímka apod.) a jeho parametrech (tlak, průtok)
  • informaci o umístění ovládací jednotky systému (venkovní, vnitřní)
  • svažitost terénu

Při osobní návštěvě klienta si upřesníme zavlažované plochy, seznámíme s možným způsobem provedení, projednáme vhodné umístění ovládací jednotky, kapacitu vodního zdroje a možný způsob připojení.

 

Na základě veškerých potřebných informací vypracujeme kompletní plán s rozmístěním postřikovačů, trubního vedení a cenovou nabídku.

 

Rádi vám zpracujeme návrh a cenovou kalkulaci pro závlahu jakéhokoliv pozemku, včetně veřejných a sportovních ploch (fotbalová, tenisová aj. hřiště).