Likvidace nežádoucích porostů

Na ploše se mohou vyskytovat nežádoucí porosty (stromy, keře a jiné nevhodné porosty), které buď nevyhovují svým prostorovým uspořádáním, zdravotním stavem či druhovou skladbou. Tato situace je obvyklá před novou realizací.  Odstranění nevhodných porostů provádíme  také na již založených plochách.

 

Nabízíme chemickou i mechanickou likvidaci, včetně odstraňování pařezů po pokácených dřevinách (ručně, strojně) a samozřejmě i odvoz odpadu z pozemku.