Realizace zahrad a veřejných prostranství

Realizace uskutečňujeme dle námi zpracovaného projektu nebo na základě projektu poskytnutého klientem (investorem):

  • realizace soukromých zahrad
  • realizace veřejných prostranství
  • realizace zeleně interiérů a zimních zahrad

Provádíme realizace od malých zahrad až po větší veřejné plochy. S realizací samotné zeleně souvisí řada dalších  (zahradní a vodní prvky, automatické závlahové systémy, drobné stavební práce aj.).

 

Postup realizace...

  1. schůzka v místě realizace (pokud není projekt zpracován námi)
  2. likvidace nežádoucích porostů
  3. terénní úpravy
  4. závlahový systém (na přání klienta)
  5. zakládání výsadeb
  6. založení travnaté plochy

V různých fázích realizace se provádí jiné zahradnické a stavební práce, umisťují se zahradní, vodní a jiné prvky. Pořadí  těchto prací je individuální a klient (investor) je s nimi vždy předem seznámen.