Zdroj vody

Pokud se rozhodnete pro instalaci automatického závlahového systému, je důležité mít vybrán zdroj vody.

Jako zdroj vody pro závlahový systém může sloužit:

 • studniční voda
  Vzhledem ke stoupající ceně za vodné, je studniční voda nejčastěji využívaným zdrojem pro automatické zavlažování. Pro automatickou závlahu můžeme využít jak kopanou, tak i vrtanou studnu. Problémem pro využití studniční vody může být někdy její chemické složení. Příliš vysoké koncentrace některých limitujících prvků, mohou škodit jak závlahovému systému, tak i trávníku. Důležitá je také požadovaná vydatnost pramenu ve studni. V případě nízké vydatnosti je nutné vodu ze studny průběžně odčerpávat a shromažďovat ji v akumulačních jímkách.
 • voda z akumulačních jímek na dešťovou vodu
  Využití dešťové vody pro závlahu se zdá vzhledem k její optimální teplotě a tvrdosti nejvhodnější. Zásadním problémem je její nedostatečné množství, proto se musí velmi často doplňovat z jiného alternativního zdroje, což lze zajistit i automaticky. Při poklesu hladiny pod nastavenou úroveň se začne jímka dopouštět z jiného zdroje (vodovodní řad, studna…). Problémem také mohou být mechanické nečistoty, které se v jímce nalézají.
 • voda z přírodních zdrojů
  Použití povrchové vody z řek a rybníků pro závlahový systém je velmi problematický a riskantní. Hlavním důvodem je silné mechanické a biologické znečištění. Z tohoto důvodu je tato voda většinou používána pouze pro rozsáhlé závlahové systémy (parky, sportovní plochy) s vysokými nároky na spotřebu vody. Její použití je spojeno s potřebou instalace vhodného (často poměrně nákladného) filtračního zařízení, které zajistí požadovanou kvalitu vody pro zavlažování.
 • vodovodní řad
  Využití vodovodního řadu pro závlahový systém je investičně nejdostupnějším a nejčastějším zdrojem. Je to dáno především dostupností vodovodní sítě téměř na každé zahradě. Výhodou je čistota vody a většinou dostatečný tlak pro provoz závlahového systému. Nevýhodou jsou pak provozní náklady. I při instalaci  podružného vodoměru, díky němuž lze ušetřit provozní náklady, není částka za spotřebovanou vodu zanedbatelná.
 • kombinace výše uvedených možností

Pokud chcete poradit, jaký zdroj vody si vybrat, či máte zájem o přesné vyčíslení návratnosti nákladů do jímky, spočítat spotřebu vody na závlahu, neváhejte nás kontaktovat.