Jak to funguje?

Samotný závlahový systém je řízen pomocí ovládací jednotky, na které si můžete nastavit kdy, kde, jak často a jak dlouho chcete zavlažovat.

Protože nikdy nemůžete zalévat celou zahradu najednou, je celá zalévaná plocha rozdělena do jednotlivých sekcí. Tyto sekce jsou řízeny elektromagnetickými ventily, které slouží k otvírání a zavírání jednotlivých sekcí.

Ovládací jednotka vydává signál elektromagnetickým ventilům, které jsou umístěné venku na zahradě (např. v záhoně) a jsou napojené na přívod vody. Impulzem z ovládací jednotky se otevře námi navolený elektromagnetický ventil, vpustí vodu do systému a tlakem vody se vysunou postřikovače nad úroveň terénu. Po skončení závlahového cyklu jsou tlakem pružiny postřikovače zasunuty zpět do pouzdra. Problémem tak není sekání zahrady, ani jiné práce na trávníku i v záhonech, jak si mnozí myslí. Ovládací jednotka pracuje v součinnosti s dešťovým senzorem, který po zachycení nastavené srážkové výšky závlahu zablokují do té doby, než se voda odpaří.